PRESTEERT UW KIND OP HET VELD EN SCHOOL?STANBYOU

WAAROM COACHING

De invloed van ouders/verzorgers op het kind is onbewust groot. Wat is de invloed van ouders/verzorgers op het kind? Ouders zien niet in wat er aan de hand is als hun kind niet presteert op het veld, maar ook op school. Door aan de slag te gaan met Stanbyou worden de ouders/verzorgers bewust gemaakt van de druk die er op het kind wordt gelegd, door de club, school en de veilige thuisbasis.

WERKWIJZE

COACHING STANBYOU

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek maken we een plan waarin we doelen stellen voor de komende periode. De coaching sessies duren anderhalf uur of langer. Aan de hand van het kennismakingsgesprek bepalen we samen of we de gesprekken wekelijks of om de week voeren. Na een "X" aantal weken volgt er een evaluatie moment, waar wij de situatie opnieuw bekijken.

Stap 1 Afspraak maken

Na indienen van uw aanvraag, nemen wij binnen 2 dagen contact op met u om een afspraak te maken.

Stap 2 Kennismakingsgesprek

Tijdens deze kennismaking kunnen we elkaar leren kennen en probeer ik wat pijnpunten vast te stellen.

Stap 3 Voorstel

Na het gesprek maken wij een rapportage en een voorstel.

Stap 4 Coaching

Als u akkoord gaat met het voorstel starten we een traject zoals die is voorgesteld of aangepast aan uw verzoek.

Stap 5 Evaluatie gesprek

Na het traject, volgt nog een evaluatie gesprek en nemen we door wat er is gebeurd intussen en hoeveel impact het heeft gehad. N.a.v. deze evaluatie kunnen we kijken of er een vervolg traject nodig is.

WIJ HEBBEN INTERESSE, LATEN WE EEN AFSPRAAK MAKEN?


kind002kind1

WE GAAN VOOR RESULTAAT

Het jonge top(sport)talent presteert (weer) optimaal, leeft in een goede stabiele thuissituatie, de leerprestaties van het top(sport)talent nemen (weer) toe. De druk vanuit school is goed op te vangen door de rust en overzicht die het talent verkrijgt. Deze rust heeft een positieve uitwerking op de rest van het team en op de directe omgeving van het jonge top(sport)talent. Er wordt ook ingezet op goodwill bij betrokken scholen, instituten en gemeenten. Kortom, er ontstaat een win-winsituatie voor alle partijen. Maar het allerbelangrijkste resultaat: een jong (top)sporttalent dat goed in zijn/haar vel zit en daardoor een betere toekomst tegemoet kan zien!

Wij hebben samengewerkt met diverse Bedrijven, organisaties & clubs zoals:


MW-logoCMYKcompact
buurtwerk-logo
gemeente-de-ronde-venen-1476688311(90)
Drukwerk
club-logo-az